Povračila stroškov v zvezi z delomPOVRAČILO STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM PO UREDBI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE od 01.08.2008 dalje
(celotno besedilo uredbe)

01.Povračilo stroškov za prehrano:
- med delom, če prisoten vsaj 4 ure ali več (dnevno)
- za vsako uro nad 8 ur, če je delavec prisoten vsaj 10 ur
Enako velja za delavce zaposlene v tujini.

6,12 €
0,76 €/h
02.Prevoz na delo in z dela
a) javno prevozno sredstvo, če je delovno mesto oddaljeno najmanj 1 km
b) če je najbližje postajališče javnega prevoza oddaljeno od kraja bivanja več kot 1 km
c) če ni javnega prevoznega sredstva
Prevoz na delo in z dela za delavce zaposlene v tujini

----
0,18 €/km
0,18 €/km
0,18 €/km
03.Dnevnice za službena potovanja v Sloveniji
a) od 6 do 8 ur
b) od 8 do 12 ur
c) nad 12 ur do 24 ur
Zmanjšanje dnevnice:
a) če službeno potovanje traja od 8 do 12 ur in je ob nočitvi plačan tudi zajtrk se zmanjša
b) če službeno potovanje traja od 12 do 24 ur in je ob nočitvi plačan tudi zajtrk se zmanjša

7,45 €
10,68 €
21,39 €

15,00 %

10,00 %
04.Nočitev na službeni potidejanski stroški
05.Kilometrina za službena potovanja0,37 €/km
06.Terenski dodatek (dnevno)4,49 €
07.velja od 07.07.2012

Dnevnice za službeno potovanje v tujino (seznam dnevnic za tujino):
a) Nemčija
b) Avstrija
c) Italija
d) Hrvaška
 
in to:

 število ur odsotnosti14 - 24 ur (100% dnevnice)8 - 14 ur (75% dnevnice) 6 - 8 ur (25% dnevnice)
 brezplačni zajtrk-10%   -15% /
 ostane za plačilo 90% 55% 25%
44,00 €
44,00 €
44,00 €
32,00 €


 

08.Ločeno življenje, - za delo izven kraja, kjer prebiva družina (mesečno)334 €
09.Plačila vajencem, za obvezno praktično delo (mesečno):
a) 1. letnik
b) 2. letnik
c) 3. letnik
d) 4. letnik
Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo (mesečno):

84 €
126 €
167 €
167 €
172 €
10.Jubilejne nagrade - do višine:
- za 10 let delovne dobe
- za 20 let delovne dobe
- za 30 let delovne dobe
- za 40 let delovne dobe
460 €
689 €
919 €
919 €
11.Odpravnina ob upokojitvi4.063 €
12.Solidarnostna pomoč:
a) ob smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana (tudi stroški pogreba)
b) v primeru težje invalidnosti, daljše bolezni, elementarne nesreče ali požara
3.443 €

1.252 €


mag.
IVAN SIMIČ
 9.leto zapored
najuglednejši
davčni strokovnjak

Najuglednejši davčni strokovnjak
Jugovzhodne in Srednje Evrope
leta 2013

Reformator
leta 2013 v Srbiji
Več kot 3 mio prometa
Več kot 700 strank
Več kot 50 zaposlenihPRIDRUŽITE SE NAM TUDI VI

Vse pravice pridržane © Simič & partnerji 2015