Dnevnice – tujina

Dnevnice za službeno potovanje v tujini od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dnevnice za službeno potovanje v tujini

Država/mesto

Valuta v €/$

Znesek dnevnice nad 14 ur

Nad 14 ur, vključen zajtrk

Nad 8 do 14 ur

Nad 8 do 14 ur, vključen zajtrk

Nad 6 do 8 ur, glejte opombo 1

Avstralija

$

60

54

45

38,25

15

Albanija

40

36

30

25,50

10

Andora

40

36

30

25,50

10

Armenija

40

36

30

25,50

10

Avstrija

55

49,50

41,25

35,06

13,75

Azerbajdžan

40

36

30

25,50

10

Belgija

63

56,7

47,25

40,16

12,50

Belorusija

40

36

30

25,50

10

Bolgarija

40

36

30

25,50

10

Bosna in Hercegovina

40

36

30

25,50

10

Ciper

40

36

30

25,50

10

Češka

40

36

30

25,50

10

Črna gora

40

36

30

25,50

10

Danska

55

49,50

41,25

35,06

13,75

Estonija

40

36

30

25,50

10

Finska

55

49,50

41,25

35,06

13,75

Francija

55

49,50

41,25

35,06

13,75

Gruzija

40

36

30

25,50

10

Grčija

40

36

30

25,50

10

Hrvaška

40

36

30

25,50

10

Irska

55

49,50

41,25

35,06

13,75

Islandija

55

49,50

41,25

35,06

13,75

Italija

55

49,50

41,25

35,06

13,75

Japonska

$

100

90

75

63,75

25

Kanada

$

60

54

45

38,25

15

Kitajska

$

44

36

30

25,5

11

Kosovo

40

36

30

25,5

10

Latvija

40

36

30

25,5

10

Liechtenstein

55

49,50

41,25

35,06

13,75

Litva

40

36

30

25,5

10

Luksemburg

55

49,50

41,25

35,06

13,75

Madžarska

40

36

30

25,5

10

Malta

40

36

30

25,5

10

Moldavija

40

36

30

25,5

10

Monako

55

49,50

41,25

35,06

13,75

Nemčija

55

49,50

41,25

35,06

13,75

Nizozemska

55

49,50

41,25

35,06

13,75

Norveška

55

49,50

41,25

35,06

13,75

Nova Zelandija

$

60

54

45

38,25

15

Poljska

40

36

30

25,5

10

Portugalska

55

49,50

41,25

35,06

13,75

Romunija

40

36

30

25,5

10

Rusija

40

36

30

25,5

10

San Marino

40

36

30

25,5

10

Severna Makedonija

40

36

30

25,5

10

Slovaška

40

36

30

25,5

10

Srbija

40

36

30

25,5

10

Španija

55

49,50

41,25

35,06

13,75

Švedska

55

49,50

41,25

35,06

13,75

Švica

55

49,50

41,25

35,06

13,75

Turčija

40

36

30

25,50

10

Ukrajina

40

36

30

25,50

10

Vatikan

50

49,50

41,25

35,06

13,75

Združene države Amerike

$

60

54

45

38,25

15

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

50

49,50

41,25

35,06

13,75

Druge države

$

50

39,60

37,50

31,87

12,50

Hongkong

$

70

63

52,5

44,62

17,5

Moskva

80

72

60

51

20

Peking

$

90

81

67,5

57,37

22,5

Sankt Peterburg

80

72

60

51

20

Šanghaj

$

90

81

67,5

57,37

22,5

Opomba

Če je v stroške prenočevanja na službeni poti všteto tudi plačilo zajtrka, se dnevnica za službeno potovanje zniža za 15% oz. 10%, odvisno od števila ur dnevnice. Če službeno potovanje v tujino traja:

  • nad 14 do 24 ur: cela dnevnica,
  • nad 10 ur do 14 ur: 75% dnevnice,
  • nad 6 do 10 ur: 25% dnevnice.
  • Opomba 1: Za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti in za del gospodarstva, ki se v svojih aktih sklicuje na Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, se za službeno potovanje po njej če potovanje traja 10 ur ali manj, dnevnica ne obračuna.
  • Opomba 2: Če je zaposleni na službenem potovanju od 8 in manj kot 12 ur in ni upravičen do dnevnice v skladu z 172. členom ZUJF, mu skladno z devetim odstavkom 166. člena ZUJF, pripada še en znesek regresa za prehrano.

Dnevnice za službeno potovanje v tujini od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dnevnice za službeno potovanje v tujini

Država/mesto

Valuta v €/$

Znesek dnevnice nad 14 ur

Nad 14 ur, vključen zajtrk

Nad 8 do 14 ur

Nad 8 do 14 ur, vključen zajtrk

Nad 6 do 8 ur, glejte opombo 1

-10%

-15%

Avstralija

$

53

47,7

39,75

33,79

13,25

Albanija

36

32,4

27

22,95

9

Andora

36

32,4

27

22,95

9

Armenija

36

32,4

27

22,95

9

Avstrija

49

44,1

33

31,24

12,25

Azerbajdžan

36

32,4

27

22,95

9

Belgija

63

56,7

47,25

40,16

15,75

Belorusija

36

32,4

27

22,95

9

Bolgarija

36

32,4

27

22,95

9

Bosna in Hercegovina

36

32,4

27

22,95

9

Ciper

36

32,4

27

22,95

9

Češka

36

32,4

27

22,95

9

Črna gora

36

32,4

27

22,95

9

Danska

49

44,1

36,75

31,24

12,25

Estonija

36

32,4

27

22,95

9

Finska

49

44,1

36,75

31,24

12,25

Francija

49

44,1

36,75

31,24

12,25

Gruzija

36

32,4

27

22,95

9

Grčija

36

32,4

27

22,95

9

Hrvaška

36

32,4

27

22,95

9

Irska

49

44,1

36,75

31,24

12,25

Islandija

49

44,1

36,75

31,24

12,25

Italija

49

44,1

36,75

31,24

12,25

Japonska

$

88

79,2

66

56,1

22

Kanada

$

53

47,7

39,75

33,79

13,25

Latvija

36

32,4

27

22,95

9

Liechtenstein

49

44,1

36,75

31,24

12,25

Litva

36

32,4

27

22,95

9

Luksemburg

49

44,1

36,75

31,24

12,25

Madžarska

36

32,4

27

22,95

9

Malta

36

32,4

27

22,95

9

Moldavija

36

32,4

27

22,95

9

Monako

49

44,1

36,75

31,24

12,25

Nemčija

49

44,1

36,75

31,24

12,25

Nizozemska

49

44,1

36,75

31,24

12,25

Norveška

49

44,1

36,75

31,24

12,25

Poljska

36

32,4

27

22,95

9

Portugalska

49

44,1

36,75

31,24

12,25

Romunija

36

32,4

27

22,95

9

Rusija

36

32,4

27

22,95

9

San Marino

36

32,4

27

22,95

9

Severna Makedonija

36

32,4

27

22,95

9

Slovaška

36

32,4

27

22,95

9

Srbija

36

32,4

27

22,95

9

Španija

49

44,1

36,75

31,24

12,25

Švedska

49

44,1

36,75

31,24

12,25

Švica

49

44,1

36,75

31,24

12,25

Turčija

36

32,4

27

22,95

9

Ukrajina

36

32,4

27

22,95

9

Vatikan

49

44,1

36,75

31,24

12,25

Združene države Amerike

$

53

47,7

39,75

33,79

13,25

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

49

44,1

36,75

31,24

12,25

Druge države

$

44

39,6

33

31,24

11

Hongkong

$

62

55,8

46,5

39,53

15,5

Moskva

71

63,9

53,25

45,26

17,75

Sankt Peterburg

71

63,9

53,25

45,26

17,75