Income tax scale and reliefs for 2020

DOHODNINSKE DAVČNE OLAJŠAVE ZA LETO 2020

OLAJŠAVE

LETNO

MESEČNO

Dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki do 11.166,37 evrov

6.519,82

543,32

Dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki nad 11.166,37 evrov do 13.316,83 evrov

3.302,70 + (19.922,15 -1.49601 x skupni dohodek)

275,22 + (1.660,18 – 1,49601 x bruto dohodek)

Dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki nad 13.316,83 evrov

3.302,70

275,22

Olajšava za invalida s 100 % telesno okvaro

17.658,84

1.471,57

Olajšava za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta

3.302,70

Olajšava za prvega vzdrževanega otroka

2.436,92

203,08

Posebna olajšava za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

8.830,00

735,83

Za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se olajšava za prvega vzdrževanega otroka oziroma olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo poveča za:

drugega vzdrževanega otroka

2.649,24

220,77

tretjega vzdrževanega otroka

4.418,54

368,21

četrtega vzdrževanega otroka

6.187,85

515,65

petega vzdrževanega otroka

7.957,14

663,09

vse nadaljnje vzdrževane otroke glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka

7.957,14

663,09

Posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana

2.436,92

203,08

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

1.769,30

147,44

petega vzdrževanega otroka

2.819,09

DOHODNINSKA LESTVICA ZA LETO 2020

če znaša neto letna davčna osnova v evrih

znaša dohodnina v evrih

nad

do

8.021,31

16 %

8.021,34

20.400,00

1.283,41 + 27% nad 8.021,34

20.400,00

48.000,00

4.625,65 + 34% nad 20.400,00

48.000,00

70.907,20

14.009,65 + 39% nad 48.000,00

70.907,20

22.943,46 + 50% nad 70.907,20

DOHODNINSKA LESTVICA ZA LETO 2020/MESEČNA

če znaša neto letna davčna osnova v evrih

znaša dohodnina v evrih

nad

do

668,44

16 %

668,44

1.700,00

106,95 + 27 % nad 668,44

1.700,00

4.000,00

385,47 + 34 % nad 1.700,00

4.000,00

5.908,93

1.167,47 + 39% nad 4.000,00

5.908,93

1.911,95 + 50% nad 5.908,93