Računovodske storitve

Računovodske storitve z osebnim pristopom

Imamo oseben individualen pristop in nenehno nadgrajujemo znanje, združujemo kvalitetne storitve v franšizni skupini ter smo tako bliže neposrednemu uporabniku z osebnim stikom, če je potrebno vstopimo v mednarodne tokove in z bogatimi davčno svetovalnimi izkušnjami spremljamo razvijajoče se stranke.
 
Razpolagamo s sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, ki posledično razbremenjuje naše, k osnovni dejavnosti, orientirane stranke.

Pošljite povpraševanje

Strokovnjaki za vsa ključna področja

Pokrivamo področja obračun plač, vodenje temeljnih in pomožnih poslovnih knjig ter evidenc s sodobno informacijsko podporo, vodenje plačilnega prometa, vodenje računovodstva po stroškovnih mestih, izdelava letnih poročil, izračuni amortizacije in prevrednotenje osnovnih sredstev, izdelava medletnih poslovnih izidov, izdelava davčnih obračunov, obračunavanje davka na dodano vrednost, obračunavanje osebnih dohodkov, dajatev iz osebnih prejemkov, dajatev, avtorskih honorarjev, dajatev po podjemnih pogodbah, refundacijo prispevkov, obračunavanje dohodnine,  spremljanje terjatev in obveznosti, priprava opominov, kompenzacij in IOP obrazcev, obračunavanje obresti in zamudnih obresti, vodenje blagajne, intrastat poročanje, izdelava statistike finančnih računov, poročanje Banki Slovenije (SN, C, SK), priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil in druge računovodske storitve na željo strank.
 

Komu so naše storitve namenjene?

Storitve so namenjene pravnim in fizičnim osebam, ki želijo z nami, kot partnerji na področju računovodstva, optimizirati svoje aktivnosti na način, da se lahko osredotočijo na svojo osnovno dejavnost.

Ponujamo:

  • računovodske storitve za s.p.
  • računovodske storitve za mala in srednja d.o.o.
  • računovodske storitve za d.d.
  • računovodske storitve za javno upravo
  • računovodske storitve za društva