Upravno sodišče na ustavno sodišče

Kot sem zapisal v predhodnem blogu je Upravno sodišče Republike Slovenije na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložilo zahtevo za oceno ustavnosti določb 68.a člena v povezavi s 25. členom ZDavP-2G. Zaradi tega je upravno sodišče v eni od zadev sprejelo sklep, da se postopek, ki je s tožbo sprožen zoper ministrstvo za finance, zaradi odmere po 68.a členu ZDavP-2, prekine do izdaje odločbe ustavnega sodišča o vloženi zahtevi za oceno ustavnosti 68.a člena ZDavP-2 in 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2G).

V obrazložitvi sklepa o prekinitvi postopka je sodišče med drugim zapisalo, da je po pregledu izpodbijane odločbe in odločbe pritožbenega organa in zakonske ureditve 68.a člena ZDavP-2 ocenilo, da obstajajo razlogi za predlagano vložitev zahteve za oceno ustavnosti 68.a člena ZDavP-2 v povezavi s 25. členom  novele ZDavP-2G. Po presoji sodišča 68.a člen ZDavP-2 omogoča obdavčitev dohodkov, glede katerih je pravica do odmere davka zastarala že ob njegovi uveljavitvi in v nasprotju s prvim odstavkom 155. člena Ustave RS posega v razmerja, ki so bila v preteklosti zaključena. Povečana stopnja obdavčitve vsebuje elemente kaznovanja in njena uporaba za obdobje pred uveljavitvijo novele ZDavP-2G ni skladna z načelom zakonitosti v kazenskem pravu (28. člen ustave RS), sodišču pa se v zvezi z zakonsko rešitvijo postavlja tudi vprašanje skladnosti zakona z vidika načela zaupanja v pravo (2. člen Ustave RS).

To je poteza, na katero smo čakali tri leta. Dejstvo je, da davčni in ustavni strokovnjaki že od leta 2014 opozarjamo na neustavne določbe in neustavno izvajanje sprememb ZDavP-2, toda Furs in ministrstvo za finance sta vse naše pobude, pripombe in pritožbe zavračala tudi z določeno mero arogance.

Mnogi davčni zavezanci so bili zaradi takšnega postopanja finančno oškodovani in na koncu z živci, nekateri so celo končali v osebnem stečaju. Mediji (razen Financ) pa niso želeli ali niso znali poročati o teh zadevah. Podobno velja za politiko, katero pa razumem, saj so politiki sprejeli takšen zakon.

Zato upravičeno upam in pričakujem, da bo Ustavno sodišče RS čim prej sprejelo svojo odločitev.

Mag. Ivan Simič

S klikom na "Sprejmi" se strinjate s shranjevanjem piškotkov na vaši napravi za izboljšanje navigacije po spletnem mestu, analizo uporabe spletnega mesta in pomoč pri naših trženjskih prizadevanjih.