Popravek in opravičilo finančni inšpektorici mag. Majdi Kerec – 175

V reviji Denar sem 20. avgusta 2020 objavil članek z naslovom Končano sedemletno maltretiranje davčnega zavezanca, 20. oktobra 2020 pa uvodnik z naslovom Sesuti Furs in 22. avgusta 2020 sem na spletni strani www.simic-partnerji.si objavil še blog z naslovom Sedemletni davčni linč inšpektorjev. V vseh teh zapisih sem navedel, da je ena od odgovornih za sedemletno maltretiranje davčnega zavezanca tudi finančna inšpektorica mag. Majda Kerec. Po vseh teh letih in informacijah, ki sem jih pridobil naknadno, sem ugotovil, da v tej zadevi finančna inšpektorica mag. Majda Kerec ni imela takšne vloge, kot sem bil takrat prepričan, da jo ima. Zato izjavljam:

»Mag. Majda Kerec je zoper zavezanca, ki sem ga zastopal, korektno vodila postopek davčnega inšpekcijskega nadzora davka na dodano vrednost za obdobje od 1. 12. 2011 do 31. 12. 2011 in njena odločitev v tem postopku je bila kot pravilna in zakonita potrjena tako s strani druge stopnje kot s strani Upravnega in Vrhovnega sodišča RS. Drugih postopkov zoper zavezanca ni vodila in v drugih postopkih, ki so jih kasneje vodili drugi finančni inšpektorji, ni sodelovala, na te postopke in odločitve, sprejete v teh postopkih, nikoli ni vplivala niti ni zahtevala njihove uvedbe.

Trditve, da je z nevestnim delom v službi želela škodovati davčnemu zavezancu in se skupaj z drugimi davčnimi inšpektorji združila v hudodelsko združbo, niso resnične. Davčnega zavezanca ni maltretirala in se nad njim ni izživljala, saj je postopek vodila pravilno in zakonito in je v tej zadevi postopala pravilno, vestno in profesionalno.

Trditve, da bi morala mag. Majda Kerec za kar koli odgovarjati v zvezi s tem postopkom, so napačne. Mag. Majda Kerec je svoje delo v tej zadevi pravilno in zakonito opravila in vse trditve v smislu, da predstavlja nevarnost za zakonito odločanje, da kvari ugled Fursa, da bi morala ostati brez službe v državni upravi in da bi se zoper njo moral uvesti še kazenski postopek, so neutemeljene.

Mag. Majda Kerec kot vodja ni osebno odgovorna »za blamažo Fursa, za uničena življenja, za uničene družine, za (ne)znane bolezni, za vse solze, ki so bile potočene zaradi nemočnosti davčnih zavezancev in samovolje finančnih inšpektorjev«. Mag. Majda Kerec je pri nadzoru ravnala v skladu z navodili Furs in v skladu s takrat veljavno določbo 68. a člena ZDavP-2.

Žal mi je, da sem napisal neresnične in žaljive trditve o mag. Majdi Kerec kot uradni osebi in kot fizični osebi in jo neupravičeno obdolžil nezakonitega in celo kaznivega ravnanja, ji s tem kvaril njen ugled in dobro ime tako v splošni javnosti kot med kolegi v cehu. Za takšno ravnanje se ji opravičujem.«

 

Mag. Ivan Simič

Odgovorni urednik

 

 

S klikom na "Sprejmi" se strinjate s shranjevanjem piškotkov na vaši napravi za izboljšanje navigacije po spletnem mestu, analizo uporabe spletnega mesta in pomoč pri naših trženjskih prizadevanjih.