Robertu Pavšiču in medijem spodrsnilo na kosilu – 176

KONČNO SMO DOČAKALI ODLOČITEV INFORMACIJSKE POOBLAŠČENKE O SIMIČEVEM KOSILU Z NAJBOLJŠIM PLAČNIKOM DOHODNINE

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pod pojmom vizionar navedeno, da je to tisti, ki je sposoben notranje doživeti kaj, kar v stvarnosti (še) ni nastopilo. Tako obstajajo tudi reformatorski vizionarji. Iz lastnih izkušenj vam lahko potrdim, da ti niso imeli težav le v srednjem veku, ko so jih celo sežigali, temveč tudi v 21. stoletju, le da te danes uničujejo s pomočjo politike in medijev. Velikokrat imam težave zaradi svojih idej, kaj bi bilo treba narediti na področju davkov in davčnih postopkov, debirokratizacije in odnosa do davčnih zavezancev. Priznam, da takratnim vizionarjem ne sežem niti do gležnja, toda posledice so podobne.

Že 2006 in 2007

Znan sem po tem, da imam do davčnih zavezancev, sploh tistih, ki plačajo veliko davka, drugačen pristop kot drugi državni uradniki. Tako sem že leta 2006 in 2007, ko sem bil direktor Dursa, na kosilo povabil davčnega zavezanca, ki je plačal najvišji znesek dohodnine v predhodnem letu. Že takrat sem ocenil, da je bogatim posameznikom treba nameniti posebno pozornost, toda nisem bil razumljen, saj je v Sloveniji politično nezaželeno biti bogat posameznik in plačevati visoke davke. V Sloveniji predvsem leva politika nenehno vzpostavlja, da ima majhen odstotek bogatih v rokah velik odstotek premoženja in da jim je to premoženje treba obdavčiti, če že ne nacionalizirati. Ob tem pa se ta politika ne vpraša, kako je nekdo postal bogat:

  • ali je postal bogat zaradi trdega dela in odpovedovanja lepotam življenja, ki jih z veliko žlico zajemajo ta isti politiki,
  • ali je postal bogat na podlagi dedovanja oziroma
  • ali je postal bogat zaradi kriminala.

Zaradi tega se potem nekateri bogati posamezniki odločijo, da se preselijo v drugo državo, kjer jih nihče ne obtožuje, da so bogati, temveč se mu zahvalijo za visoke zneska plačanega davka.

OECD je v letih 2008 in 2009, to je po tistem, ko sem davčnega zavezanca povabil na kosilo,  izvedel obširen projekt na temo sodelovanja davčnih uprav z bogatimi posamezniki, v okviru katerih je oblikoval priporočila s ciljem vzpostavitve ustrezne strukture za pobiranje davkov od bogatih posameznikov. Tako je OECD med drugim predlagal, da morajo davčne uprave za spodbujanje prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti bogatih posameznikov določiti in objaviti kontaktne točke, kjer ti zavezanci pridobijo vse potrebne informacije o vložitvi davčne napovedi ali o pridobitvi zavezujočih informacij o posameznih davčnih vprašanjih, vključevati davčne svetovalce bogatih posameznikov v razvoj zakonodaje, ki posebej vpliva na njihove stranke, opravljati aktivnosti, ki bodo spodbujale zavedanje o pomembnosti prostovoljnega plačevanja davkov.

V Sloveniji že vsa leta bogate posameznike, ki živijo v Sloveniji in v Sloveniji plačujejo visoke davke, in seveda tudi njihove davčne svetovalce predvsem levi politiki razglašajo za nezaželene. Nenehno se jih napada in se govori o tem, da imajo veliko premoženja, nikoli pa se ne izpostavlja, koliko davka plačajo in da v proračun prispevajo visoke zneske. Takšno zaostalost pri razumevanju obravnave bogatih posameznikov v Sloveniji ne nadoknadijo niti ugotovitve OECD in zaradi tega sem imel sam konec leta 2021, to je trinajst let po izvedenem prej omenjenem projektu OECD glede bogatih posameznikov, neverjetne težave z delom politike in mediji, katerih stopnja znanja o teh zadevah je res na nizkem nivoju, o čemer več v nadaljevanju.

Povabilo na kosilo sem leta 2013 ponovil tudi v Srbiji, ko sem bil direktor njihove davčne uprave in ni bilo nobenih težav. Ko sem leta 2021 ponovno postal direktor Fursa, sem prav tako na kosilo povabil davčnega zavezanca, ki je plačal najvišji znesek dohodnine v predhodnem letu. Ob tem bi še poudaril, da sem vsa tri leta, ko sem bil direktor slovenske davčne/finančne uprave, na kosilo povabil istega davčnega zavezanca. V letih 2006 in 2007 s tem nisem imel nobenih težav, leta 2021 pa je nastal velik problem, ki ga je kot predsednik preiskovalne komisije ustvaril poslanec Robert Pavšič, ki je, to je moje mnenje, iskal predvsem pozornost javnosti. Mogoče je upal, da bo še enkrat izvoljen za poslanca, na srečo pa so ga volivci spregledali in ni bil izvoljen. Še več, njegova stranka sploh ni prišla v državni zbor. Pomanjkanje znanja na področju davčne tajnosti in varovanja podatkov ne more in ne sme biti razlog izvedbe njegovega napada name.

Velikokrat sem razočaran, ko vidim, da v Sloveniji ni možno uvesti novosti na področju davkov, saj jim nasprotujejo tisti, ki teh sprememb ne razumejo. Praviloma je njihov odgovor, da tega nima še nihče, zakaj bi to uvajali, kaj pravita OECD ali IMF in podobno. Vsa ta vprašanja me motijo, saj se z njimi dokazuje, da nimamo dovolj hrabrosti in zaupanja v lastno znanje.

Ko sem 7. decembra 2021 na zaslišanju pred parlamentarno komisijo, ki jo je vodil poslanec LMŠ Robert Pavšič, povedal, da sem na kosilo peljal davčnega zavezanca, ki je plačal največ dohodnine, sem na sami seji doživel najprej politični linč, nato pa še medijski linč. O tem več v nadaljevanju.

Odločitev informacijske pooblaščenke

Decembra 2021 je postopek zoper mene uvedla celo informacijska pooblaščenka. Postopek se je zaključil te dni oziroma točneje 9. junija 2021 (to je na dan moje razrešitve kot generalnega direktorja Fursa), ko je informacijska pooblaščenka izdala sklep, da se postopek inšpekcijskega nadzora ustavi. Ugotovljeno je bilo, da to, kar sem vedel in trdil ves čas, da s povabilom na kosilo ni bili nič narobe, oziroma da sem postopal zakonito. Glede na to, da so o mojem povabilu na kosilo in o zahtevi za mojo razrešitev, ki jo je zahteval takratni poslanec Robert Pavšič, poročali skoraj vsi mediji, nekateri tudi večkrat, sem pričakoval, da bodo z enako vnemo poročali tudi o ugotovitvi informacijske pooblaščenke, da sem postopal zakonito. Žal se to ni zgodilo in o odločitvi informacijske pooblaščenke je poročal le en medij in to N1, točneje novinar Marko Valadžija, ki je na spletni strani https://n1info.si/novice/slovenija/kaj-je-pooblascenka-ugotovila-o-simicevem-kosilu-z-davcnim-rekorderjem/ objavil članek, v katerem je svoje mnenje podala tudi informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. V nadaljevanju povzemam celoten članek:

»Kaj je pooblaščenka ugotovila o Simičevem kosilu z davčnim rekorderjem?

Konec preteklega leta je politično in splošno javnost razburila informacija, ki jo je v državnem zboru podal zdaj že nekdanji generalni direktor Finančne uprave Republike Slovenije Ivan Simič, da največje plačnike dohodnine vsako leto pelje na kosilo. Takrat je pojasnjeval, da je informacijo, kdo je plačal največ dohodnine, dobil od strokovnih služb, očitali pa so mu, da gre pri takšnih podatkih za davčno tajnost. Primer je z vidika (ne)zakonitosti obdelave osebnih podatkov preverjala tudi informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, danes je bil postopek tudi uradno končan. Kot je za N1 povedala Prelesnik, Simič sicer ni deloval v nasprotju z zakonom, a je praksa v dotičnem primeru precej neobičajna.

Kot smo poročali, je decembra 2021 takratni generalni direktor Finančne uprave RS (Furs) Ivan Simič med pričanjem pred preiskovalno komisijo državnega zbora o ukrepanju med epidemijo covida-19 razburil z izjavo, da največje plačnike dohodnine vsako leto pelje na kosilo. Takratni predsednik preiskovalne komisije Robert Pavšič je Simiču namreč očital, da je zlorabil položaj, saj gre pri takšnih podatkih za davčno tajnost. Zaradi nejasnosti, ali je res šlo za delovanje v nasprotju s splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, je primer pod drobnogled vzela tudi informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

Prelesnik je za N1 povedala, da je postopek danes tudi uradno zaključen. V dopisu, ki nam ga je posredovala, je zapisala, da niso našli dokazov, da bi generalni direktor Fursa osebne podatke največjega dohodninskega zavezanca, kljub za javni organ nenavadni izvedbi sestanka in brez kakršnegakoli uradnega zapisnika o sestanku, obdeloval v nasprotju s splošno uredbo o varstvu podatkov. Zapisala je še, da je Simič, glede na dostopnost podatkov, ravnal v okviru nalog, določenih v zakonu o finančni upravi, in pooblastil, ki jih ima generalni direktor Fursa po zakonu o davčnem postopku. V postopku je bilo ugotovljeno še, da je generalni direktor Fursa na podlagi zakona o davčnem postopku pooblaščen za dostop in obdelavo osebnih podatkov davčnih zavezancev, dokler je obdelava teh potrebna za opravljanje nalog njegovega delovnega mesta. Mednje pa poleg odločanja v upravnem postopku sodi tudi vodenje strokovnih nalog na področju dela organa.

Informacijska pooblaščenka je še sporočila, da so v inšpekcijskem postopku pridobili zelo obsežno dokumentacijo s priporočili Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Mednarodnega denarnega sklada in Evropske komisije, na podlagi katerih je Furs izkazal zakonitost obdelave osebnih podatkov premožnejših posameznikov za namen obravnave tveganj, ki jih ti predstavljajo za davčni sistem. V Fursu namreč še vedno nimajo posebnega programa za premožne posameznike, ki ga je pred leti že predlagal Mednarodni denarni sklad.

Prelesnik je še dejala, da gre v primeru Simiča in povabila največjega plačnika dohodnine na kosilo za zelo neobičajno prakso upravljanja uradnih nalog generalnega direktorja Fursa. Poudarila je, da bi z obstojem uradnega dokumenta o takšnem sestanku preprečil dvom o zakonitosti njegovega ravnanja. Ta bi po njenem mnenju predstavljal transparentnost vsebine pogovora in poslovanja Fursa.«

Izjava informacijske pooblaščenke, da nisem deloval v nasprotju z zakonom, a je praksa v mojem primeru precej neobičajna, je zelo čudna. Razumel bi jo, če bi to izjavila leta 2006, ko sem prvič peljal davčnega zavezanca na kosilo, ne pa leta 2022, ko so že trinajst let znana stališča OECD in IMF glede obravnave bogatih posameznikov. Menim, da informacijska pooblaščenka mora ugotoviti le, ali je neko ravnanje v nasprotju z zakonom ali ne in le to sporočiti javnosti.

Njeni občutki ne morejo bil del odločanja ali pa del njene izjave za javnost. Zakoni so napisani zato, da se spoštujejo, in če nekdo postopa v skladu z zakonom, se mu ne more očitati, da je storil kar koli narobe.

Na drugi strani imamo primere, ko je veliko število posameznikov kršilo predpise, izrečene so jim bile globe, pred kratkim pa naj bi bili oproščeni plačila vseh izrečenih kazni. Bojim se, da prihajamo v čas, ko ne bo več pomembno, kaj določa zakon, temveč kdo je storil neko dejanje, kar pa po mojem mnenju lahko vodi v anarhijo.

Po objavi novice na N1 sem pričakoval, da jo bodo povzeli tudi drugi mediji, ki so decembra 2021 na veliko poročali o tem povabilu na kosilo, toda to se ni zgodilo. Za to v nadaljevanju povzemam poročanja nekaterih medijev iz decembra 2021, ko je medijski linč zaradi mojega povabila na kosilo dosegel višek.

POP TV in www.24ur.com

Decembra 2021 je bilo na POP TV in www.24ur.com objavljenih najmanj sedem prispevkov (Fotografija 1) o meni na temo povabila na kosilo in glede zahteve za moj odstop. Deset dni od objave novice na N1info.si, da nisem storil nič narobe in da je bilo vse zakonito, pa POP TV ni objavil nobene novice o tem. Prav tako na www.24ur.com ni objavljena nobena novica. Decembra 2021 so bili objavljeni naslednji prispevki:

  1. Dne 8. decembra 2021 ob 11.01 je bil objavljen članek z naslovom Simič kljub davčni tajnosti dostopa do podatkov o dohodnini. Pavšič ga bo naznanil tožilstvu. (Fotografija 2), katerega si lahko ogledate na https://www.24ur.com/novice/slovenija/simic.html

Na Fursu smo takrat trdili, da ni šlo za kršenje davčne tajnosti. Na zgoraj navedeni spletni strani so v članku med drugim zapisali:

»Na pojasnila Fursa se je odzval tudi Pavšič in dejal, da Simič ni imel utemeljenega razloga za vpogled v podatke, ki imajo oznako davčna tajnost, kar pa povabilo na kosilo zagotovo ni. Dodal je še, da Furs v tem primeru ni tisti, ki bi lahko sodil o zakonitosti dejanja, “za to so pristojne druge institucije”.

Pavšič bo zato državnemu tožilstvu naznanil sum kaznivega dejanja in meni, da je Simičevo ravnanje tako sporno, da bi moral odstopiti s položaja. Najbolj žalostno v tej zadevi je to, da takratni poslanec Robert Pavšič ne razlikuje med prekrškom in kaznivim dejanjem. Poleg tega se Robert Pavšič, ki je tedaj trdil, da so za ta primer pristojne druge ustanove, še zmeraj ni oglasil, da bi komentiral odločitev informacijske pooblaščenke.

  1. Dne 8. decembra 2021 ob 18.55 je bil objavljen članek z naslovom Ivan Simič največjega plačnika dohodnine vsako leto povabi na kosilo (fotografija 1), ki si ga lahko ogledate na https://www.24ur.com/novice/svet/ivan-simic-vsako-leto-najvecjega-placnika-dohodnine-povabi-na-kosilo.html
  1. Dne 9. decembra 2021 ob 11.41 je bil objavljen članek z naslovom Pavšič od Simiča zaradi zlorabe davčnih podatkov pričakuje odstop in opozarja: Ni zastonj kosila, ki si ga oglejte na https://www.24ur.com/novice/slovenija/simic_2.html (Fotografiji 1 in 3)

V članku je bilo med drugim zapisano: »Direktor Fursa Ivan Simič vsako leto na kosilo povabi najboljšega dohodninskega plačnika, s čimer se tudi javno hvali. Medtem ko na Fursu pravijo, da direktor z vpogledom v podatke ničesar ne krši, pa Pavšič opozarja, da ni problem vpogled v podatke, pač pa uporaba teh podatkov. Tudi odvetnica Nataša Pirc Musar poudarja, da je ključen namen obdelave podatka, pri čemer vabilo na kosilo ni ustrezen namen.«

 

                 Fotografija 1                                            Fotografija 2                                             Fotografija 3

Da smo v torek na zaslišanju preiskovalne komisije o ukrepanju v epidemiji covida-19 slišali “priznanje prvega moža Finančne uprave republike Slovenije, da je zlorabil podatke v neprofesionalne namene,” je v izjavi za medije danes poudaril predsednik preiskovalne komisije Robert Pavšič. Neustrezno ravnanje je prepoznala tudi informacijska pooblaščenka, ki je napovedala pregled. “Upam, da se bo ta zgodil čim prej in da ji bodo omogočili, da bo lahko delo opravila korektno,” je dejal Pavšič.

Pavšič je povedal še, da bi morali epilog doseči vsaj na nivoju ministra za finance Andreja Širclja, ki mu očita, da se še ni odzval niti na dogajanje niti na nadaljnji razvoj dogodkov. “V normalni državi bi minister zahteval vsaj pojasnila in se nato javno odzval. Še bolj ‘normalno’ pa bi bilo, če bi direktor finančne uprave zaradi takšne zlorabe podatkov takoj ponudil svoj odstop,” je prepričan Pavšič.

Gospodu Robertu Pavšiču sporočam, da je informacijska pooblaščenka opravila svoje delo in da zdaj pričakujem njegovo opravičilo.

  1. Prej navedena zahteva nekdanjega poslanca Roberta Pavšiča, da bi bilo še bolj normalno, da bi direktor finančne uprave zaradi takšne zlorabe podatkov ponudil svoj odstop, je očitno odgovorne na spletni strani 24ur.com spodbudila, da so na spletni strani objavili anketo, ki je bila aktivna od 9. do 17. decembra 2021. V anketi z naslovom Bi moral direktor Fursa zaradi domnevne zlorabe davčnih podatkov odstopiti? je sodelovalo 50.417 anketirancev. Rezultat ankete je bil naslednji:
DA, MORA ODSTOPITI32.33064,12
NE, NI TREBA ODSTOPITI14.30828,38
VSEENO MI JE3779  7,50
SKUPAJ50.417100,00

Moj zaključek je, da imam srečo, da ne živimo v srednjem veku, kajti po takšni anketi bi me že ubili oziroma zažgali na grmadi. Tisto, kar lahko zaključimo v tem primeru, je dejstvo, da se da ljudi zelo hitro zavesti in njihovo jezo s pomočjo medijev usmeriti v izbranega posameznika.

Si predstavljate, koliko posameznikov se zlomi pod takšnimi pritiski, nekateri pa so tudi zaradi tovrstnih medijskih linčev storili samomor. Sam se trden in se raje bojujem, toda groza je, v kakšnem času živimo in s kakšnimi posamezniki smo obkroženi. Vsak vam lahko podtakne, kar želi, najde novinarja in medij, ki to objavi, in že ste na poti uničenja ali samouničenja.

Finance

Časnik Finance je 18. decembra 2021 objavil članek z naslovom Ivan Simič, šef Fursa, je povabil največjega plačnika dohodnine na kosilo. Kaj bi lahko bilo s tem narobe?  https://www.finance.si/8984192/Ivan-Simic-sef-Fursa-je-povabil-najvecjega-placnika-dohodnine-na-kosilo-Kaj-bi-lahko-bilo-s-tem-narobe

V podnaslovu članka je bilo zapisano »Veliko.« in dodana je bila izjava nekdanje informacijske pooblaščenke, danes odvetnice Nataše Pirc Musar, ki se je glasila:

»Vsekakor vpogled v osebne podatke z namenom, da šef Fursa nekoga pelje na kosilo, ni zakonit.«

Zdaj je ugotovljeno, da nisem deloval v nasprotju z zakonom. Me zanima, kaj danes poreče odvetnica Nataša Pirs Musar.

Slovenske novice

Na spletni strani Slovenskih novic https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/pirc-musarjevo-na-nacionalki-cenzurirali-poslanka-sds-niso-vas-hoteli-osmesiti/ je bilo zapisano:

»O problematiki glede vpogleda Ivana Simiča v osebne podatke davkoplačevalcev naj bi v sredo dala daljšo izjavo tudi pravnica Nataša Pirc Musar, ki pa je na twitterju potožila, da je niso predvajali niti v Dnevniku niti v Odmevih. Prepričana je, da jo je nacionalka cenzurirala. Pravnica meni, da je Simič kršil zakon o varstvu osebnih podatkov.«

Nadalje je na spletni strani www.slovenskenovice.si avtor N. B. objavili članek z naslovom:

Zabava, ki je nočete: šef Fursa razkril, kdaj vas bo poimensko povabil na kosilo – predsedujočega v DZ je Ivan Simič šokiral z izjavo, da za nagrado pelje plačnika najvišje dohodnine na kosilo.

  1. decembra 2021 je bil v tiskani verziji Slovenskih novic v rubriki Črna kronika oziroma Črni scenarij objavljen članek z naslovom Na kosila vozil dohodninske plačnike (Fotografija 4). Naslov je zapisan v množini, čeprav sem na kosilo peljal samo enega davčnega zavezanca.

Zakaj so ta članek objavili v črni kroniki, ve najverjetneje le odgovorni urednik. Verjetno zaradi tega, da bi me prikazali kot kriminalca, kar pa se je na koncu izkazalo kot neresnično. S tem so se Slovenske novice na neki način osmešile, z njimi pa tudi odgovorni urednik, ki je takšno objavo dovolil. V podnaslovu članka pa je bilo zapisano: »Ivana Simiča bodo naznanili tožilstvu zaradi vpogleda v tajne podatke.«, kar nikakor ni bilo res. Kako se počuti novinar, ki zapisuje takšne neresnice? Predvidevam, da ga je vsaj malo sram.

               Fotografija 4

Novice Svet24

V časopisu Novice Svet24 so 9. decembra 2021 na prvi strani objavili mojo fotografijo in zapisali »Huda kršitev Ivana Simiča – Direktor Fursa zlorabil osebne podatke?!« (Fotografija 5). Nato pa so na 4. in 5. strani objavili obširni članek novinarja Antunasa Katalenića, katerega namen je bi prikazovanje kriminalnega dejanja, katerega naj bi storil s povabilom na kosilo. Nikogar ni zanimalo, da kot generalni direktor v okviru svojih pooblastil in izvrševanja nalog vodenja Fursa imam dostop do raznih podatkov in da zaradi tega s povabilom na kosilo ne more biti nič narobe.

                      Fotografija 5

Tako so v okvirju zapisali »ČUDAŠKA LOGIKA Zakaj prvi mož dacarjev misli, da je sprejemljiva praksa na lastne stroške plačati kosilo najvišjemu plačniki dohodnine.« (Fotografija 6)

                     Fotografija 6

V članku je zapisana izjava poslanca Roberta Pavšiča, ki je izjavil, da je prepričan, »da je Simič s svojim vedenjem prekoračil pooblastila in da je generalni direktor zaradi lastnega ega, lastne promocije pogledal evidence, zato da je nekoga povabil na kosilo – ne glede na dobrohotnost – je huda kršitev.«

Nadalje je povedal, » … da če je Simič tak poznavalec zakonodaje, kar nedvoumno je … bi moral točno vedeti, kaj sme in kaj ne sme.«

Spoštovanemu poslancu Robertu Pavšiču sporočam, da sem točno vedel, kaj smem in česa ne, toda v tistem času primitivnih napadov name, ko je nekdanji poslanec Robert Pavšič zoper mene zagnal takšno gonjo, da nihče ni poslušal mojih obrazložitev. Zato me zanima, kako se danes počuti nekdanji poslanec Robert Pavšič, ko je po odločitvi informacijske pooblaščenke izpadel kot popoln nesposobnež, ki se ne spozna na zakonodajo. Edino, kar je takrat obvladal, je bilo, da je v soju medijskih luči obtoževal izbrano tarčo. O njegovem znanju pa ne želim izgubljati časa. Kot poslanec, to je kot predstavnik zakonodajne veje oblasti, sploh ni želel počakati na ugotovitve ustreznih organov, temveč je še kar naprej vršil napade na mene, saj je verjetno pričakoval, da mu bo to prineslo glasove na volitvah, kjer pa je v celoti pogorel. Njegove napadalne izjave so povzeli skoraj vsi mediji in zato danes še zmeraj pričakujem njegovo opravičilo. Če pa opravičila ne bo, bom celotno zadevo prepustil usodi, saj kot pravijo, karma je …

Mladina

Mladina je 10. decembra 2021 objavila članek novinarke Monike Weiss z naslovom Kosilo direktorja Fursa – Koliko predpisov (ne)krši direktor Fursa Ivan Simič?

Nataša Pirc Musar

Tudi nekdanja informacijska pooblaščenka, danes odvetnica in po navedbah nekaterih prihodnja kandidatka za predsednico Republike Slovenije, je s svojimi posiljenimi zahtevami za objavo njenih izjav postajala vedno bolj smešna. Tako je med drugim na Facebooku navedla:

»Danes sem za RTVSLO.si dala daljšo izjavo o problemih z vpogledom Ivana Simiča v osebne podatke davkoplačevalcev na Furs. Z zanimanjem (ne pa tudi popolnim presenečenjem) opažam, da je ni bilo ne v Dnevniku, ne v Odmevih. Očitno jemlje Jadranka Rebernik svojo cenzorsko funkcijo resno. Naj najprej napišem, o čem sem govorila na RTVSLO. Gre za vprašanje nepooblaščenih vpogledov v osebne podatke.«

Zanima me, zakaj je Nataša Pirc Musar, čeprav ni imela nobenih informacij, tako ostro komentirala v tem primeru. Danes, ko je dokazano, da nisem kršil zakona, pa na Twitterju zapiše le »Se opravičujem.« To v nobenem primeru ni dovolj. Od nje pričakujem predvsem modre odgovore in pojasnilo, zakaj je bila tako zaletava. Nekateri govorijo, da je to počela, ker je potrebovala zbiranje medijske pozornosti, saj naj bi se odločala za kandidaturo za predsednico države. Že vnaprej ji lahko povem, da je ne bom podprl in da ne bo glasoval za njo. Če sem še bolj konkreten, glede na njeno zaletavost je ne bi najel niti kot odvetnico, pa če bi bila zadnja odvetnica na svetu. Od nekdanje informacijske pooblaščenke in danes odvetnice, ki zastopa posameznike zaradi medijskih napadov, bi morala biti pazljivejša pri podajanju svojih izjav.

Robert Pavšič

Nekdanji poslanec in predsednik preiskovalne komisije Robert Pavšič je ves čas od mojega zaslišanja zahteval od mene, da odstopim. Tako je bila v spletnem žurnalu24.si objavljena njegova izjava:»Še bolj normalno bi bilo, če bi direktor Fursa zaradi takšne zlorabe podatkov takoj ponudil svoj odstop.«

O njem je škoda izgubljati besed, saj človek, ki počne vse to, kar je on počel v tistem času glede mene, si tega ne zasluži. Za njega lahko uporabim le eno besedo, in to je beda. Ta beseda ga opiše najbolje. Kot predsednik preiskovalne komisije pa stopnjo bede še poveča, saj je pri mojem zaslišanju zlorabil svoj položaj, ker me je zasliševal zunaj časovnega območja, za katerega je bila komisija pristojna na podlagi vabila s prilogami, ki mi ga je poslala.

Predsednik LMŠ

Predsednik LMŠ Marjan Šarec, katere član je nekdanji poslanec Robert Pavšič, je takrat, točneje 11. decembra 2021, na spletni strani https://www.strankalms.si/marjan-sarec-prica-smo-zlorabi-davcnih-tajnih-podatkov-s-strani-prvega-moza-furs-a/ objavil naslednji zapis:

»Priča smo zlorabi davčnih tajnih podatkov s strani prvega moža Furs-a

V tem mandatu smo v LMŠ podali predlog za ustanovitev dveh parlamentarnih preiskovalnih komisij, ki ju vodita Rudi Medved in Robert Pavšič. Prva ugotavlja politične pritiske v Policiji, druga pa ugotavlja morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19. Obe sta doslej opravili precej zaslišanj, ki počasi razkrivajo vse razsežnosti delovanja sedanjih oblastnikov.

V preteklem tednu je bil zaslišan direktor FURS-a, Ivan Simič. Iz njegovega opisovanja svojih kariernih uspehov je moč sklepati, da se ima za guruja davčnih postopkov in vsega, kar je s tem povezano. Da je velik strokovnjak in spremeni v zlato vse, česar se loti. Povedal je, da vsako leto pelje na kosilo davčnega zavezanca, ki plača največ dohodnine.


Ker ima dostop do podatkov, ki so opredeljeni kot davčna tajnost, seveda ve za vsakega izmed nas, kdo plača koliko dohodnine. Pravi, da to ni nič spornega, ne zna pa pojasniti, kje v zakonodaji je navedeno, da sme te podatke uporabljati za zasebne namene. Seveda ne, ker tega ne sme početi. Vpogled v podatke še ne pomeni, da lahko kontaktira katerega koli davčnega zavezanca in ga pelje na kosilo


Še večji problem pa je, da ima hkrati tudi zasebno podjetje, ki se ukvarja z davčnim svetovanjem. Skratka, lahko vpoglede v davčne evidence tudi locira potencialne stranke za zasebni posel. Mislim, da je popolnoma jasno, da je tako početje nedopustno, saj nihče, ki službeno obravnava tajne podatke, le teh ne sme nikakor uporabljati za kateri koli namen. To je jasno 
povedala tudi informacijska pooblaščenka: “Dejstvo, da nekdo ima dostop do nekega podatka še ne pomeni, da ga lahko uporabi za katerikoli namen. Informacijski pooblaščenec je doslej že v več postopkih obravnaval zaposlene pri različnih upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki so sicer imeli pravico dostopa, a so ta dostop zlorabili za nezakonite namene, dostikrat npr. tudi povsem zasebne narave.” Podobno tudi odvetnica Nataša Pirc Musar, ki pa jo je RTV Slovenija cenzurirala.

Vse pa je zlasti zanimivo, če se ozremo skoraj dve leti nazaj, ko se je poslanec NSi, Jožef Horvat napenjal, da policija po mojem naročilu nezakonito vpogleduje v evidence poslancev in drugih politikov. Izkazalo se je, da to ne drži. Tudi ni podatka, da bi kakšen policist Jožefa Horvata peljal na kosilo. Tokrat pa smo priča zlorabi davčnih tajnih podatkov s strani prvega moža FURS-a. Če dodamo zraven še Roka Snežiča in prijatelje, potem smo lahko v skrbeh.

Mimogrede, na začetku je trdil, da prihaja za pol leta in ne za poln mandat, ker nima tega namena. Kaj je tisto, kar ga je premamilo, da je nastopil poln mandat, lahko samo ugibamo…

Marjan Šarec, predsednik LMŠ«

Zapis takratnega predsednika LMŠ kaže, da gospod ne razume marsičesa. Upam, da je že prebral končno ugotovitev informacijske pooblaščenke in da je razumel, da ni bil kršen nobeden zakon. Tisto, kar me navdaja s strahom, je dejstvo, da je ta gospod predsednik politične stranke, da je bil predsednik vlade in da je zdaj minister za obrambo.

Glede na to, da je njegov zapis dokaj žaljiv do mene, kot so tudi kakšne njegove druge izjave žaljive do drugih posameznikov, mu predlagam, da postane strpnejši, da se pomiri in v določenih primerih poduči, kaj je prav in kaj ne, ter da ne obtožuje vse počez, saj bi mu potem lahko kdo povedal, da bi bilo veliko bolje, če bi ostal na gasilskih veselicah.

Zaključek

To je le del objavljenih člankov o kosilu, ki jih je zaradi politike, verjetno lastnega neznanja in verjetno tudi zaradi lastne promocije sprožil nekdanji poslanec LMŠ Robert Pavšič. Še enkrat poudarjam, da je o njem škoda izgubljati besed, saj je kot predsednik preiskovalne komisije zame predstavljal vse tisto, kar poslanec ne bi smel biti. Oseba, ki napada, ki zlorablja svoj položaj za zaslišanja zunaj pristojnosti preiskovalne komisije, oseba, ki posega v zadeve, ki nimajo zveze s preiskovalno komisijo, saj me je spraševal o strankah mojega podjetja in nakazilih teh mojih strank. Ti članki so tudi lep dokaz, kako se s pomočjo medijev in politike ustvarja negativno mnenje o določenem posamezniku, čeprav ni naredil ničesar narobe.

Glede medijev, novinarjev in odgovornih urednikov, seveda razen N1, ki so takrat med seboj tekmovali, kdo bo objavil napadalnejši članek o meni zaradi povabila na kosilo, danes ko je znana odločitev informacijske pooblaščenke, pa niso spisali nobenega članka, lahko povem le, da je to žalostno. Žal pa temu poklicu kot novinar in odgovorni urednik te revije pripadam tudi sam.

S klikom na "Sprejmi" se strinjate s shranjevanjem piškotkov na vaši napravi za izboljšanje navigacije po spletnem mestu, analizo uporabe spletnega mesta in pomoč pri naših trženjskih prizadevanjih.