Uredba – Zakaj bi bilo enostavno? – 193

Pred tremi dnevi, točneje 22.12.2022, je Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju: Uredba), ki je bila naslednji dan, to je 23.12.2022, objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 162. Spremembe se bodo pričele uporabljati s 01.01.2023. V nadaljevanju vam predstavljam sprejete spremembe, katere štejem za primerne, saj je bilo potrebno zvišati zneske v Uredbi. Žal pa pripravljavci sprememb niso znali poenostaviti zadeve, temveč so nam vsem tistim, ki se ukvarjamo z računovodstvom in davčnim svetovanjem, zakomplicirali življenje. Sedaj bomo morali za ugotovitev pravilnega zneska jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in plačila vajencem, dijakom in študentom:

  • najprej preveriti določbe Uredbe,
  • nato bomo morali obiskati spletno stran Statističnega urada Republike Slovenije, na kateri pa nisem našel v Uredbi navedene »zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, da bi jo preračunal na mesec«, sem pa našel »povprečno mesečno bruto plačo« in to na spletni strani https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/15/74 tako da sedaj ne vem ali je to pravilen znesek. Vsako iskanje, ki mi vzame več kot pol minute časa kaže na to, da ne gre za poenostavitev, temveč za kompliciranje. Tekst v Uredbi se očitno ne ujema z nobenim podatkom v bazi Statističnega urada Republike Slovenije, saj bi se mi v nasprotnem primeru v prvi vrstici pojavil znesek »zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec«, pa se mi ni prikazal.
  • Šele na ta način bomo lahko ugotovili znesek, kateri se bo lahko izplačal v skladu s spremenjeno Uredbo.

Bolj enostavno bi bilo, če bi Vlada Republike Slovenije v Uredbi določila fiksne zneske in to zaokrožene zneske, ne pa, da bomo morali zmeraj preverjati v Uredbo in nato še dve spletni strani, da bomo ugotovili pravilni zneske.

Ob tem ne smemo pozabiti, da je ista vlada, isto Uredbo spremenila tudi 30.08.2022, to je pred štirimi meseci, ko so zvišali zneske za prehrano med delom, o čemer sem pisal v mojem 185. blogu z naslovom »Zakaj ne more biti enostavno«. Moj takratni predlog, da bi te zneske določili enostavno in razumljivo, niso upoštevali, oziroma so v svojem kompliciranju šli še en nivo višje, to je v predhodni vpogled na spletno stran Statističnega urada Republike Slovenije.

V spodnji tabeli so prikazani zneski trenutno veljavne uredbe, nato zneski, ki jih predlaga vlada s to zadnjo spremembo Uredbe in moj predlog, kako bi jaz uredil to zadevo:

Vrsta povračila

Sedanja UredbaOd 01.01.2023

Moj predlog

Dnevnica v Sloveniji od 12 do 24 ur

21,39

27,81

28,00

Dnevnica v Sloveniji od 8 do 12 ur

10,68

13,88

14,00

Dnevnica v Sloveniji od 6 do 8 ur

7,45

9,69

10,00

Terenski dodatek

4,49

5,84

6,00

Nadomestilo za ločeno življenje

334,00

434,00

450,00

Jubilejna nagrada za 10 let delovne dobe

460,00

 30 %*         607,00

650,00

Jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe

689,00

 45 %*         910,00

950,00

Jubilejna nagrada za 30 let delovne dobe

919,00

 60 %*      1.214,00

1.250,00

Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe

919,00

 75 %*      1,518,00

1.550,00

Odpravnina ob upokojitvi

4.063,00

300 %*     6.072,09

6.100,00

Plačila vajencem, dijakom in študentom

172,00

  15 %*       303,60

350,00

* zadnja znana povprečna letna plača zaposlenih v Sloveniji, preračunana na mesec

Na spletni strani https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/15/74 sem našel le podatek o »povprečni mesečni bruto plači« (zgoraj levo). Tako zadnja znana povprečna mesečna bruto plača za mesec oktober 2022 znaša 2.024,03 EUR.

Vse, ki boste prebrali ta blog prosim, da me v primeru, da sem narobe razumel spremembo Uredbe, o tem obvestite na info@simic-partnerji.si, saj mogoče sam tega ne razumem pravilno oziroma sem napačno izračunal zneske. Vaša pomoč mi bo pomenila veliko.

Mag. Ivan Simič

S klikom na "Sprejmi" se strinjate s shranjevanjem piškotkov na vaši napravi za izboljšanje navigacije po spletnem mestu, analizo uporabe spletnega mesta in pomoč pri naših trženjskih prizadevanjih.