30 let davčnega svetovanja v Sloveniji (204)

Danes, 01.04.2023, mineva 30 let od organiziranega začetka davčnega svetovanja v Sloveniji. Začetki davčnega svetovanja v Sloveniji segajo v začetek devetdesetih. Takrat se je skupina oseb, ki so se že takrat ukvarjale ali so se želeli ukvarjati z davčnim svetovanjem, združila okoli Biserke Ošlaj, takratne odgovorne urednice revije DENAR. Biserka Ošlaj je bila v tistem času gonilna sila na področju davčnega svetovanja in pri ureditve poklicnega davčnega svetovanja. Poleg tega je že takrat izdaja prvo revijo o davkih DENAR, ki je začela izhajati 31. maja 1991.

Tako je 17 oseb na ustanovni skupščini, ki je bila 01.04.1993, v prostorih poslovne stavbe Slovenijalesa, ustanovilo Društvo davčnih svetovalcev Slovenije (DDSS). Prva predsednica DDSS je bila Biserka Ošlaj, sekretar društva pa je bil Ivan Simič.

V prvih letih so se člani DDSS ukvarjali z izgradnjo poklica davčnega svetovalca in z izvedbo izobraževanj. Tako je DDSS maja 1994 izvedlo 1. dneve slovenskih davčnih svetovalcev, ki so potekali v Portorožu in so postali tradicionalno zbirališče davčnih svetovalcev.

Drugi dnevi slovenskih davčnih svetovalcev so potekali 12.05.1995 v Moravskih Toplicah.

DDSS je v prvih letih svojega obstoja aktivnosti usmerilo tudi v sodelovanje s tujimi organizacijami. Tako je DDSS več let sodelovalo v srečanjih s svetovalci iz drugih sosednjih in bližnjih držav in to Avstrije, Nemčije, Madžarske, Slovaške, Češke in Hrvaške. Srečanja, na katerih so primerjali davčno zakonodajo navedenih držav so potekala pod nazivom A-SLO-HU-D. To so kratice prvih držav udeleženk. S strani DDSS se je teh srečanj udeleževalo več članov.

Leta 1996 so se v DDSS, na pobudo in vztrajanje Ivana Simiča, odločili za izvedbo izpitov za davčnega svetovalca. Veliko nasprotovanje je bilo tudi znotraj DDSS, saj so nekateri menili, da DDSS nima zakonske podlage za izvedbo teh izpitov. Prav tako so se pri nekaterih članih DDSS pojavile želje, da se nekaterim članom DDSS podeli naziv »Davčni svetovalec z licenco DDSS«, toda temu je nasprotoval Ivan Simič in je vztrajal, da morajo vsi, ki želijo pridobiti licenco davčnega svetovalca, opravljati izpit za davčnega svetovalca. Tako je leta 1997 prva skupina članov DDSS opravila izpit za davčnega svetovalca.

Poleg tradicionalnih dnevom slovenski davčnih svetovalcev je DDSS leta 1997 pričelo tudi s prirejanjem in izvedbo kongresa slovenskih davčnih svetovalcev, ki se je odvijal praviloma v mesecu decembru. Prvi kongres slovenskih davčnih svetovalcev je bil izveden v času od 04. do 06. decembra 1997 v Termah Čatež. Ob zaključku kongresa, to je v soboto 06.12.1997 so bili podeljeni prvi nazivi »Davčni svetovalec DDSS«. Nato je DDSS nekaj časa, vsem tisti, ki so opravili izpit podelil naziv »Davčni svetovalec DDSS«. Danes teh podelitev ni zaslediti.

Svojo mednarodno aktivnost je DDSS usmerjalo tudi v sodelovanje z evropskim združenjem davčno svetovalnih organizacij CFE – Confedaratio Fiscal Europee, katerega pridruženi član je DDSS postalo leta 1997 in polnopravni član leta 1999. Točneje, DDSS je postalo polnopravni član CFE na generalno skupščini, ki je bila 24. septembra 1999 v Hotelu Imperial v Parisu. Takrat je DDSS štelo 164 članov in je bilo na vrhuncu svojih aktivnosti.

Leta 1999 je bil na predlog Antona Potočnika in Ivana Simiča ustavljen Davčni inštitut, katerega ustanovitelji so bili poleg DSSS še dr. Šime Ivanjko, dr. Davor Savin, ddr. Marian Wakounig in dr. Bojan Škof. Za prvega direktorja Davčnega inštituta je bil imenovan Ivan Simič. Tako je konec leta na predlog Ivana Simiča začela izhajati revija Davčno finančna praksa, katere odgovorni urednik je bil ravno tako Ivan Simič. Davčni inštitut je, seveda na podlagi njegovih idej, leta 2000 izvedel dve davčni šoli, na katerih je bilo okoli 80 udeležencev. Takrat so bili mnogi željni davčnega znanja in pridobitve licenc davčnega svetovalca.

Leta 1999 je bil v Portorožu, na predlog Ivana Simiča in pod okriljem Davčnega inštituta organizirana 1. Davčno finančna konferenca, katero izvajanje je pozneje prevzela družba Planet GV d.o.o.

Leta 2000, v okviru DDSS začeli notranje borbe za prevzem uspešne organizacije in tako je konec leta 2000 Ivan Simič odstopil tako s funkcije predsednika DDSS (predsednik je bil od leta 1997), kot tudi s funkcije direktorja Davčnega inštituta Maribor. Vodenje DDSS so prevzele druge osebe, direktor Davčne inštituta pa je postal dr. Bojan Škof, ki je bil nato dolgoletni direktor tega inštituta.

 Ivan Simič je nato še enkrat prevzel vodenje Društva davčnih svetovalcev Slovenije in to v času od 2002 do 2006, ko je prevzel vodenje Davčne uprave Republike Slovenije.

 Že leta 2001 je Ivan Simič šel svojo pot. Maja 2001 je bil ustanovljen Davčno izobraževalni inštitut, ki je tistega leta izvedel prvi dve Davčni šoli. Nato je sledil desetletni premor (zaradi vodenje DDSS in Dursa) in leta 2011 je bilo izvedeno tretje izobraževanje, ki se je preimenovalo v Davčno akademijo Ivana Simiča. Lani konec leta je bila izvedena že »11. davčna akademija Ivana Simiča«. Do sedaj je v enajstih davčnih akademija izobraževanje zaključilo več kot 200 udeležencev, ki danes izpit za davčnega svetovalca opravljajo pri Davčno svetovalni zbornici Slovenije.

 V Sloveniji ta trenutek imamo tri organizacije, ki združujejo davčne svetovalce z opravljenim izpitom in ustrezno licenco, in to:

  1. Zbornico davčnih svetovalcev Slovenije, ki je pravni naslednik Društva davčnih svetovalcev Slovenije, ki je bilo ustanovljeno leta 1993 in ima danes 37 članov s certifikatom »Davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije«. Seznam si lahko ogledate na spletni strani https://zdss.si/2-13-seznam-clanov-s-certifikatom-davcnega-svetovalca-zdss/ Zbornico davčnih svetovalcev Slovenije vodi predsednik mag. Franc Derganc.
  2. Sekcijo preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ki je nastala leta 1999 in ta trenutek ima 26 aktivnih članov z opravljenimi izpiti za preizkušenega davčnika. Seznam preizkušenih davčnikov si lahko ogledate na spletni strani https://sis.si-revizija.si/registry-enrollments/titles/2?active=1 Sekcijo preizkušenih davčnikov vodi predsednica Saša Jerman.
  3. Davčno svetovalno zbornico Slovenije, ki je bila ustanovljena 06.12.2018 in je naslednica Sekcije davčnih svetovalcev pri Davčno izobraževalnem inštitutu (2010), ki ima ta trenutek 122 aktivnih davčnih svetovalcev z licenco za opravljanje poklica davčnega svetovalca. Gre za najštevilčnejšo organizacijo davčnih svetovalcev z licenco v Sloveniji. Seznam davčnih svetovalcev z licenco si lahko ogledate na spletni strani https://dszs.si/davcni-svetovalci-z-licenco Davčno svetovalno zbornico Slovenije vodi predsednik mag. Ivan Simič.

 Konec julija 2019 je Davčno svetovalna zbornica Slovenije vložila prošnjo za sprejem (kot opazovalec) v CFE – Tax Adviser Europe, to je evropskega združenja davčnih svetovalcev. Generalna skupščina CFE je nato na 60. Generalni skupščini CFE, ki je bila 04.10.2019 v Torinu Davčno svetovalno zbornico Slovenije sprejela v članstvo kot opazovalca. Po izteku dvoletnega obdobja kot opazovalec, je Davčno svetovalna zbornica Slovenije 01.01.2022 postala polnopravni član CFE – Tax Advisers Europe, to je Evropskega združenja davčnih svetovalcev – https://taxadviserseurope.org/about-us/members/ Tako sta ta trenutek člana CFE dve organizaciji iz Slovenije in to Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije in Davčno svetovalna zbornica Slovenije.

Poklic davčnega svetovalca je eden izmed najbolj spoštovanih poklicev in vsak, ki se odloči za ta poklic, se mora zavedati, da s tem prevzema veliko odgovornost do strank, do sebe in do stroke.

 

S klikom na "Sprejmi" se strinjate s shranjevanjem piškotkov na vaši napravi za izboljšanje navigacije po spletnem mestu, analizo uporabe spletnega mesta in pomoč pri naših trženjskih prizadevanjih.