Prostovoljni v obvezni, novi REK, pa še kazen (230)

Lansko leto nam so nam vlada in njeni predstavniki ves čas obljubljali oziroma trdili, da bodo ukinili oziroma, da so ukinili prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Nikakor niso želeli priznati, da so namesto ukinjenega prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja uvedli obvezni zdravstveni prispevek in so se na neki način norčevali iz državljanov in državljank Slovenije. Kar je najbolj žalostno je dejstvo, da so jim mnogi to verjeli in to vse do prve pokojnine oziroma plače v letu 2024, ko so ugotovili, da se je na obračunu pokojnine oziroma plače pojavil odtegljaj v znesku 35,00 EUR. ZZZS je na svoji spletni strani objavi informacijo z naslovom »Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedba obveznega zdravstvenega prispevka, kar lahko preberete na spletni strani ZZZS https://zavezanec.zzzs.si/prispevki-za-obvezno-zdravstveno-zavarovanje/obvezni-zdravstveni-prispevek/

Torej, ukinjeno je bilo nekaj, kar je bilo enostavno in prepuščeno volji posameznika kaj bo storil, to pomeni ali bo plačal prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ali ne. Uveden pa je obvezen zdravstveni prispevek v istem znesku 35,00 EUR, ki pa povzroča kar nekaj težav. Zadeva je šla celo tako daleč, da so na finančni upravi morali pripravi novi REK_neOZP obrazec. Za kaj gre?

V Zakonu o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter zdravstvom povezanih vsebin (Uradni list RS št. 136/23 in 35/24) so v tretjem odstavku 35. člena zapisali:

»(3) Če mesečni dohodek zavarovanca, od katerega se odteguje obvezni zdravstveni prispevek, ne zadostuje za njegovo odtegnitev, obvezni zdravstveni prispevek za ta mesec pobere Zavod na podlagi podatka o nezmožnosti odtegnitve za posamezni mesec. Zavezanec za odtegnitev in plačilo obveznega zdravstvenega prispevka v roku za obračun in plačilo tega prispevka o nezmožnosti njegove odtegnitve iz razloga iz prejšnjega stavka obvesti zavarovanca in Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) na obrazcu, ki ga na svoji spletni strani objavi FURS. Zavezanec za odtegnitev in plačilo obveznega zdravstvenega prispevka obvesti FURS prek portala eDavki. FURS posreduje Zavodu podatek o zavarovancu, za katerega obvezni zdravstveni prispevek za posamezni mesec ni bil odtegnjen (osebno ime, stalno oziroma začasno prebivališče, EMŠO in davčna številka) najpozneje do konca meseca za pretekli mesec, po tem datumu naknadno prejeti podatek za posamezni mesec za posameznega zavarovanca pa sproti. Podrobnejši način pošiljanja teh podatkov dogovorita Zavod in FURS. Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti zavezanca za odtegnitev in plačilo obveznega zdravstvenega prispevka glede obveščanja FURS in zavarovanca iz tega odstavka o nezmožnosti odtegnitve obveznega zdravstvenega prispevka za posameznega zavarovanca za posamezni mesec opravlja FURS.«

V nadaljevanju zakona pa je še kazen, če ne boste poročali oziroma ne boste poročali pravočasno. Tako je v 38. členu določeno:

»38. člen

(prekršek)

 (1) Kdor v nasprotju s tretjim odstavkom 35. člena tega zakona ne obvesti FURS in zavarovanca ali ju ne obvesti na predpisan način oziroma v predpisanih rokih, se kaznuje:

       – z globo od 800 do 10.000 eurov samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,

      –  z globo od 1.200 do 15.000 eurov pravna oseba,

      – z globo od 3.200 do 30.000 eurov, če se pravna oseba na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.

 (2) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

 (3) Z globo od 800 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.«

 Če zaključim, ukinili so prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je temeljilo na prostovoljnosti, uvedli obvezni zdravstveni prispevek, uvedli novi obrazec za poročanje, obveznost poročanja prenesli na izplačevalce in za neporočanje oziroma nepravočasno poročanje uvedli kazen, ki za d.o.o. znaša od 1.200,00 do 15.000,00 EUR.

Namesto debirokratizacije imamo birokratizacijo in ustrahovanje. Podjetniki pa to mirno prenašajo, ko jih doleti kazen, pa so zgroženi.

Mag. Ivan Simič

 

 

 

S klikom na "Sprejmi" se strinjate s shranjevanjem piškotkov na vaši napravi za izboljšanje navigacije po spletnem mestu, analizo uporabe spletnega mesta in pomoč pri naših trženjskih prizadevanjih.