Nepotrebni napad na bazene

Pred dnevi me je klical razburjen davčni zavezanec – podjetnik, ki mi je povedal, da je prišla finančna inšpektorica in ga želi dodatno obdavčiti. Njeno stališče je, da se od vstopnine na bazene obračunava 22-odstotni DDV, namesto 9,5-odstotnega, kot ga zdaj obračunavajo vsi, ki zaračunavajo vstop na bazene. Finančna inšpektorica meni, da bazen, ki ga imajo v hotelskem kompleksu in za uporabo katerega zaračunavajo vstopnino, ni športni objekt. Po pregledu razpoložljivih predpisov menim, da je njeno stališče napačno, kar bom razložil v nadaljevanju.

Zakon o DDV imamo od leta 1999 in do današnjega dne ta problem ni bil nikoli izpostavljen. Vsi od vstopnine na bazene obračunavajo in plačujejo 9,5-odstotni DDV. Pa preverimo, kako je ta zadeva ureja v davčnih in drugih predpisih.

V drugem odstavku 41. člena ZDDV-1 je določeno, da se ne glede na prvi odstavek istega člena (22-odstotni DDV) DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 odstotka od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I, ki je priloga zakona o DDV in je njegov sestavni del.

V prilogi 1 – Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV, je v 14. točki določeno, da se nižja stopnja uporablja od uporabe športnih objektov.

V enotni klasifikaciji vrst objektov 2012, ki je bila sprejeta z uredbo vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, številka 109/11), je določeno:

pod šifro 12650 stavbe (objekti) za šport je določeno, da med objekte za šport spadajo tudi plavalni zimski bazeni,

pod šifro 24110 športna igrišča (športni objekti) je določeno, da se za športna igrišča oziroma športne objekte, štejejo igrišča za vodni šport, bazenska kopališča na prostem, … in

pod šifro 24122 drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas je določeno, da se za te objekte za šport štejejo zabaviščni parki, tudi vodni, in podobni objekti na prostem.

Iz predhodno navedenega izhaja, da se vse oblike bazenov, zunanji ali notranji, pravokotni ali okrogli oziroma vseh drugih oblik, globoki ali plitvi, s toplo ali mrzlo vodo, z navadno, morsko ali zdravilno vodo, na kopališčih ali v hotelskih kompleksih, štejejo za športne objekte. Zaradi tega menim, da je razmišljanje finančne inšpektorice napačno. Bilo bi pa zanimivo vedeti, kdo ji je dal takšno navodilo. Če pa navodila nima in gre za njeno individualno razmišljanje pa je po moje nastopil čas, da se ponovno vzpostavi hierarhija pri odločanju inšpektorjev, saj na njihovo samostojnost nihče ne more vplivati, četudi je lahko zelo subjektivna, ko pa se dokaže, da je postopal nezakonito, pa nihče ne odgovarja.

Mag. Ivan Simič

S klikom na "Sprejmi" se strinjate s shranjevanjem piškotkov na vaši napravi za izboljšanje navigacije po spletnem mestu, analizo uporabe spletnega mesta in pomoč pri naših trženjskih prizadevanjih.