Skrito lastništvo Mladine

Mladina d.d. je na 15. strani današnje (28.05.2021) izdaje revije Mladina, v rubriki Rolanje po sceni, zapisala:

»Ivan Simič bo krepko povečal učinkovitost Fursa. (za začetek bo centralo preselil na ciper press)

Odgovornim v Mladini d.d. in v reviji Mladina sporočam, da centrale ne bom preselil na Ciper, ker na Cipru praktično nimam ničesar več. Podjetje, ki ni v moji neposredni lasti, je v postopku izbrisa in bo v kratkem izbrisano iz poslovnega registra. Je pa že opravljen izbris skoraj končnega in žal še zmeraj skritega večinskega lastnika družbe Mladina d.d., to je italijanske družbe KB1909.

So mi pa iz »ciper pressa« ekskluzivno posredovali lastniško strukturo Mladine d.d., ki je na koncu verige še zmeraj zavita v skrivnost. Lahko bi uporabili tudi izraz netransparentna. Še posebej, ker je od 04.12.2019 kot dejanski lastnik družbe (po poslovodstvu) Mladina d.d., vpisana Denis Tavčar, ki je predsednica uprave družbe od 22.10.2013. Pred njo je bil kot dejanski lastnik vpisan Boris Peric in to od 10.12.2018 do 11.01.2019 (zgolj 31 dni), ki je zgolj 0,42 % lastnik deleža v italijanski družbi Transmedia S.R.L., v kateri je 97,79 % lastnik deleža slovenska družba Distriest d.o.o., pri kateri pa se ve kdo je večinski in dejanski lastnik. Iz v nadaljevanju prikazanega veriženja lastništva družbe Mladina d.d., se boste lahko vprašali, zakaj se pri Mladini d.d. gredo te skrivalnice.

Torej, »ciper press« sporoča, da so v Mladini d.d., ki ima 3.000 delnic in 75.120,00 EUR osnovnega kapitala, delničarji:

ŠT.IME IN PRIIMEKŠTEVILO DELNICODSTOTEK
1.Robert Botteri1003,3333
2.Vladimir Djurdjić280,9333
3.Peter Fras Mihael702,3333
4.Mojca Hudolin401,3333
5.KAD d.d.602,0000
6.Tomaž Lavrič501,6667
7.Mladina d.d.913,0333
8.Bernard Nežmah1254,1667
9.Jaka Repanšek20,0667
10.Borut Rismal882,9333
11.Salomon d.d.1364,5333
12.Robert Sraka280,9333
13.Marcel Štefančič501,6667
14.Branimir Štrukelj210,7000
15.Transmedia d.o.o.2.11170,3668
S K U P A J :3.000100,00

V tej lastniški strukturi so nenavadne naslednje tri zadeve in to:

–      da je večinski, to je 70,3668 % lastnik delnic (2.111) družba Transmedia d.o.o.,

–      da je 2,0000 % lastnik delnic (60) državni KAD d.d. in

–      da je 2,0576 % lastnik delnic (62) državni DUTB d.d., ki je 45,3886 % družbenik družbe Salomon in to z vložkom v znesku 4.690.620,16 EUR.

Če poenostavimo podatke pridobljene od »ciper press« je država 4,0576 % lastnik družbe Mladina d.d.

Sedaj se bom posvetil večinskemu delničarju, to je družbi Transmedia d.d., Dunajska cesta 51, Ljubljana, z osnovnim kapitalom 7.500,00 EUR. Iz sodnega registra izhaja, da je edina družbenica navedene družbe italijanska družba Transmedia S.R.L., Oiazza Vittoria 41, Gorizia.

Sedaj odhajamo v italijanski poslovni register, iz katerega izhaja, da italijanska družba Transmedia S.R.L., z osnovnim kapitalom 2.120.000,00 EUR (moj izračun je 2.119.997,00 EUR), ima veliko število družbenikov, katere naštevamo v nadaljevanju:

ŠT.IME IN PRIIMEKVLOŽEKODSTOTEK
1.Distriest d.o.o.2.073.244,0097,79 %
2.Boris Peric8.876,000,42 %
3.Igor Princic5.700,000,27 %
4.Ivo Mauri3.414,000,16 %
5.Livio Semolic3.414,000,16 %
6.Igor Komel2.731,000,13 %
7.Giorgio Komel1.707,000,08 %
8.Carlo Devetak1.707,000,08 %
9.Marco Marincic1.707,000,08 %
10.Nadja Rebec1.686,000,08 %
11.Daniele Jarc1.451,000,07 %
12.Marco Vogric1.195,000,06 %
13.Alessandro Waltritsch1.195,000,06 %
14.Miro Kuzmin905,000,04 %
15.Demetrio Bauzon853,000,04 %
16.Ales Doktoric853,000,04 %
17.Giuseppe Longo853,000,04 %
18.Ivo Rojec853,000,04 %
19.Samo Sanzin853,000,04 %
20.KB 1909 Societa’ per Azioni853,000,04 %
21.Damjan Primozic768,000,04 %
22.Igor Primozic768,000,04 %
23.Igor Devetak683,000,03 %
24.Boris Lutman512,000,02 %
25.Carmen Donini504,000,02 %
26.Igor Devetak341,000,02 %
27.Silvia Klainsek341,000,02 %
28.Marco Lutman341,000,02 %
29.Marisa Provedel341,000,02 %
30.Vojko Bratina336,000,02 %
32.Majda Bratina335,000,02 %
33.Mila Bratina335,000,02 %
34.Marko Humar171,000,01 %
35.Martina Humar171,000,01 %
 S K U P A J :2.120.000100,00

Kot vidimo je največji lastnik deleža (97,79 %), z vložkom 2.073.244,00 EUR, v italijanski družbi Transmedia S.R.L., slovenska družba Distriest d.o.o..

Zato sedaj prehajam v slovenski poslovni register, iz katerega izhaja, da je družbenik družbe Distriest d.o.o., Partizanska cesta 75 a, Sežana, z osnovnim kapitalom 940.540,05 EUR, italijanska družba KB 1909, Ulica Malta 2, Gorizia.

Če pa boste želeli preveriti, kdo so delničarji v italijanski družbi KB 1909, tega ne boste mogli storiti, ker je ta družba izbrisana iz italijanskega poslovnega registra. Navedeno pomeni, da je končni in največji lastnik družbe Mladina d.d., družba Distriest d.o.o, ki je brez jasnih lastnikov in zato bi bilo primerno, da se kot dejanski lastnik (po poslovodstvu) v register dejanskih lastnikov vpiše direktor družbe Distriest, ne pa predsednica uprave družbe Mladina d.d.

Se pa zastavlja vprašanje, zakaj imajo lastniki družbe Mladina d.d. tako zapleteno lastniško strukturo? Kaj skrivajo? Kako sploh imajo obraz, da drugim kar koli očitajo, preden počistijo pred svojim pragom?

Mag. Ivan Simič

S klikom na "Sprejmi" se strinjate s shranjevanjem piškotkov na vaši napravi za izboljšanje navigacije po spletnem mestu, analizo uporabe spletnega mesta in pomoč pri naših trženjskih prizadevanjih.