Prvih 20

Ta, 154. blog je prvi v vlogi v.d. generalnega direktorja Fursa. V prvih dvajsetih dneh smo na Fursu izvedli kar nekaj sprememb, za katere ocenjujem, da bodo prispevale h kakovostnejšemu delu. Tako smo že prvi dan po mojem prihodu na Furs objavili naslove elektronskih pošt vseh vodij na finančnih uradih, saj želimo davčnim zavezancem omogočiti hitrejšo in neposredno komunikacijo. Uporaba elektronske pošte je bolj praktična od telefonskih klicev, poleg tega imamo vsi dokazilo o medsebojni komunikaciji. Nadalje smo poenostavili delo na področju odmere davka na promet nepremičnin (DPN) in na ta način pospešili postopek odmere. Hitrost zaključka odmere DPN je odvisna predvsem od tega, ali je davčna napoved popolna. V teh dneh sem večkrat obiskal kontrolorje, ki odmerjajo DPN, in moram priznati, da nisem pričakoval, da je toliko nepopolnih napovedi. Zato prosim notarje, odvetnike in predvsem nepremičninske posrednike, da vlagajo popolne davčne napovedi.

Podobne poenostavitve uvajamo tudi pri odmeri DMV, da ne bo treba hoditi samo na en finančni urad, kjer so pridni, in te odločbe izdajajo zelo hitro. Njihovo prakso želimo razširiti na vse urade, kar nam tudi uspeva. Poenostavitev pričakujemo tudi na področju povračil stroškov prevoza na delo in z dela. Gre za moj predlog iz lanskega leta, ko sem kot predsednik strateškega sveta predlagal, da bi se za obračun povračila stroškov na delo in z dela uporabljal fiksni znesek za en kilometer. Moj predlog je bil 10 centov za vsak kilometer. Sindikati v javnem sektorju so se z vlado dogovorili za znesek v višini 10 odstotkov od cene bencina, kar bo za junij, gre za obračune, ki bodo izvedeni v juliju 2021, znašalo 12 centov. Da bi podobna logika veljala tudi za gospodarstvo, je pripravljena sprememba veljavne uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Čakamo na njeno objavo v Uradnem listu.

Nove poenostavitve predlagamo na področju obdavčitve izvedenih finančnih instrumentov, kjer gre za veliko število transakcij v različnih valutah in seveda z različno stopnjo obdavčitve. Zato predlagamo, da bi se uvedla enotna, 20-odstotna davčna stopnja, ne glede na čas trajanja lastništva. Prav tako v napoved ne bi bilo treba vpisovati vseh transakcij, temveč le kumulativni letni  znesek vseh nakupov in prodaj. To pomeni namesto več sto ali tisoč vnosov bi šlo le za en vnos letno.

V teh dneh smo pričeli pripravo novega, in to le enega REK-obrazca namesto obstoječih štirih REK-obrazcev. Po novem bo pomemben individualni, to je iREK, iz katerega nastane kumulativni REK-obrazec. V želji po še dodatni poenostavitvi bomo v iREK vključili podatke iz obrazca ZAP-M, ki ga danes posredujete statističnem uradu. Upamo, da bo zadeva čim prej pripravljena in uvedena.

Pred petimi dnevi smo odprli tudi vsa vložišča na finančnih uradih tako, da boste ponovno lahko predali svoje vloge in boste prejeli potrdilo o oddaji. Ne glede na navedeno vas prosim, da čim več vaših vlog oddate v elektronski obliki, saj s tem poenostavite celotno zadevo.

Kot vidite, smo v teh kratkih dvajsetih dneh postorili veliko za boljše delo finančne uprave. Zaradi tega se od srca nasmejim, ko vidim, slišim in berem, da se mojstri žilnih opornic ukvarjajo z analizo dela finančne uprave.

Mag. Ivan Simič

S klikom na "Sprejmi" se strinjate s shranjevanjem piškotkov na vaši napravi za izboljšanje navigacije po spletnem mestu, analizo uporabe spletnega mesta in pomoč pri naših trženjskih prizadevanjih.