Električna logika – 198

14. decembra 2022 sem objavil blog z naslovom »Električni rop ali talci električni distributerjev«, v katerem se opozoril na težave malih poslovnih odjemalcev električne energije, ki imajo sedeže v poslovnih stavbah. Blog lahko preberete na https://simic-partnerji.si/2022/12/14/test-192/

Takrat je upravnik poslovne stavbe Lesnina, na naslovu Parmova ulica 53, prejel odgovor družbe Elektro energija d.o.o., v katerem je bilo zapisano:

»V primeru poslovne stavbe Lesnina ne gre za dobavo električne energije malemu poslovnemu odjemalcu, ki je upravičen do ukrepov po Uredbi B2C…..Glede vašega mnenja, da bi se za malega poslovnega odjemalca za potrebe izvajanja B2C Uredbe moralo šteti posamezno pravno osebo, ki je etažni lastnik v poslovni stavbi Lesnina (posameznega dejanskega porabnika električne energije, dobavljene za skupno merilno mesto) in je individualno kot mali poslovni odjemalec upravičen do najvišjih drobnoprodajnih cen, pojasnjujemo, da za to ni pravne podlage ne v Uredbi B2C ne v Zakonu o oskrbi z električno energijo. Etažni lastniki poslovne stavbe Lesnina so imetniki soglasja za priključitev na merilnem mestu skupne porabe in se kot skupnost etažnih lastnikov štejejo za odjemalca na tem merilnem mestu, v imenu in za račun katerih upravnik po njihovem pooblastilu sklene pogodbo o dobavi električne energije.«

21. februarja 2023 se je začelo zbiranje vlog za pomoč podjetjem zaradi visokih cen energentov v 2023 in to na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8737) To vlogo je želel vložiti tudi upravnik poslovne stavbe Lesnina, saj je predhodno navedeno, da v primeru poslovne stavbe Lesnina ne gre za dobavo električne energije malemu poslovnemu odjemalcu. Ko je upravnik začel z izpolnjevanjem vloge za pomoč, je prejel odgovor, da on ni med upravičenci za to pomoč, ker je na seznamu malih poslovnih odjemalcev.

Če povzamem, če želiš biti upravičenec do najvišje drobnoprodajne cene električne energije prejmeš odgovor, da nisi mali poslovni odjemalec, če pa želiš oddati vlogo za pomoč podjetjem zaradi visokih cen energentov v 2023, pa prejmeš odgovor, da si na seznamu malih poslovnih odjemalcev.

Mag. Ivan Simič

S klikom na "Sprejmi" se strinjate s shranjevanjem piškotkov na vaši napravi za izboljšanje navigacije po spletnem mestu, analizo uporabe spletnega mesta in pomoč pri naših trženjskih prizadevanjih.