Še o dvojni obdavčitvi (218)

Zadnjih deset ur je bilo za moje možgane res napornih. Najprej me je sinoči v oddaji 24 ur zvečer vodja poslanske skupine Svoboda mag. Bogomir Sajovic prepričeval, da je sedanja vlada  ukinila prostovoljno zdravstveno zavarovanje, kar ni res. Sedanja vlada je prostovoljni zdravstveni prispevel le preoblikovala v obvezni zdravsteveni prispevek in plačevanje prispevka iz fizičnih oseb, ki so plačevale prispevek za sebe, prenesla na delodajalce, ZPIZ in podobne izplačevalce. Ob tem pa je ista vlada v gradivu za uvedbo obveznega zdravstvenega prispevka zapisala, da je v proračunu predvidenih več kot 200 milijonov za pokrivanje predvidene izgube, čeprav je zavarovalnicam očitala dobičke. O tem sem pisal v mojem blogu https://simic-partnerji.si/2023/07/07/prostovoljni-v-obvezni-210/, katerega sem objavil 7. julija 2023.

Danes zjutraj pa me v Sobotni prilogi Dela generalni direktor Finančne uprave Republike Slovenije (Furs) Peter Grum prepričuje, da se ob prodaji deleža podjetja oziroma družbe ne vlaga napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, temveč neka druga napoved, saj zapiše:

»Zavezanec je v konkretnem primeru namenoma napovedal napačen davek, čemur je sledila odmerna odločba.«

Dejstvo je, da sta v konkretnem primeru davčna zavezanca leta 2011 prodala delež v družbi in v skladu z veljavno davčno zakonodajo ter z navodili Fursa https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=vrednostni_papirji_drugi_delezi_investicijski_kuponi leta 2012 vložila napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov. Nobene druge napovedi nista mogla vložiti kot to napoved. Furs je prejel njuno napoved, jo obravnaval, se seznanil z vsemi dejstvi in celotno dokumentacijo, ki je bila priložena k napovedi. Tako je Furs videl tudi pogodbo o prodaji deleža družbe. Po izvedenem postopku je Furs, v skladu z veljavno davčno zakonodajo, obema izdal odločbo. Oba davčna zavezanca sta prejela odločbi Fursa in plačala dohodnino. Vsak v znesku 250.000,00 EUR.

Generalni direktor Fursa v nadaljevanju zapiše:

»V naknadnem nadzoru pa je finančna uprava ugotovila, da je šlo v zvezi z istim poslovnim dogodkom za davčno izogibanje, in odmerila še davek, ki bi moral biti že prvotno odmerjen. Seveda je v danem primeru zelo pomembno, da je zavezanec napovedal davek, za katerega je predpisana nižja davčna stopnja, in se na ta račun poskušal izogniti davčnim obveznostim.«

Generalni direktor Fursa ob tem ne navede zakaj je bil začet naknadni nadzor in kdaj je bil začet. Naknadni nadzor se je začel leta 2016, to je štiri leta po izdaji odmernih odločb obema davčnima zavezancema. Kaj je bil razlog, da se je Furs čez štiri leta odločil še enkrat pregledati to zadevo in spremeniti svojo odločitev? Kot vemo nekateri, je bila razlog za naknadni nadzor neprimerna izjava enega od teh dveh davčnih zavezancev, ki se je nanašala na policijo in finančno upravo. Ja, zaradi izjave tega davčnega zavezanca, naj bi se začelo neke vrste maščevanje. To se ni nanašalo samo na ta postopek odmere dohodnine, temveč je bilo več drugih postopkov zoper fizične in pravne osebe, v katerih sta imela lastniške deleže ta dva davčna zavezanca. Kolikor se spomnim, ker je tega bilo res veliko, je Furs na koncu izgubil v vseh postopkih. Ob tem ni nepomemben podatek, da je finančni inšpektor, ki je opravljal večino davčnih pregledov pri teh dveh davčnih zavezancih in z njima povezanimi pravnimi in fizičnimi osebami, pozneje podal odpoved delovnega razmerja. Po informacijah, katere sem prejel od njegovih kolegov, je odšel zaradi tega, ker ni mogel več prenašati pritiskov nadrejenih in zato bi bilo dobro, da se ta zadeva enkrat razčisti.

O odločitvi ustavnega sodišča sem pisal v mojem blogu https://simic-partnerji.si/2023/10/23/ustavno-sodisce-pritrdilo-215/ in ni mi jasno, kako lahko generalni direktor Fursa to odločitev ustavnega sodišča spreminja v zmago Fursa. Res je, da moraš imeti debelo kožo, da potem, ko ustavno sodišče odloči, da Furs dvema davčnima zavezancema ne more pobrati 1.140.000,00 evrov, temveč le 640.0000,00 evrov, kar je 500.000,00 EUR manj, to odločitev razglasiš za svojo zmago. Ob tem pa imaš v nahrbtniku množico izgubljenih oziroma nezakonitih davčnih postopkov, o čemer sem pisal mojem blogu https://simic-partnerji.si/2023/10/24/nepravilne-odlocitve-fursa-216/

A se generalni direktor Fursa sploh zaveda koliko podjetij, podjetnikov, posameznikov in družin je bilo uničenih zaradi navedenih nezakonitih odločb, ki v glavnem izhajajo iz časa, ko je on bil v vodstvu Fursa? Ali nima niti malo slabe vesti za vse kar je bilo hudega storjeno tem davčnim zavezancem, katerim so bile izdane nezakonite odločbe in mnogi so morali tudi plačati nezakoniti odmerjeni davek? Ena od mojih strank je ob uspehu v davčnem postopku prejela več kot 1,3 milijona samo zamudnih obresti. Potem si lahko predstavljate koliko je znašala glavnica in kako je vse to preživela. Po vsem tem generalni direktor Fursa govori o zmagi Fursa, čeprav je ustavno sodišče odločilo, da Furs lahko odmeri 640.000,00 EUR, namesto 1.140.000,00 EUR. Za mene je to poraz v znesku 500.000,00 EUR.

Višek sprenevedanja pa pomeni zapis generalnega direktorja Fursa Petra Gruma, ko zapiše, da se je avtor kolumne (novinar Karel Lipnik) postavil na stran davčnega utajevalca, ne pa na stran poštenih davkoplačevalcev. Mnenje ali gre za poštena ali nepoštena davčna zavezanca prepuščam vam spoštovani bralci in bralke tega bloge. Iz do sedaj povedanega izhaja, da ni šlo za utajo, temveč za nenavadno postopanje davčnega organa, ko prodaje deleža podjetja in prejete kupnine za prodane deleže podjetja, ko mu to ustreza ali ko to želi, spreminja v prikrito izplačilo dividend.

Zato generalnemu direktorju Fursa Petru Grumu in vam spoštovani bralci in bralke tega bloga predlagam, da preberete sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, številka X Ips 61/2021 https://www.sodnapraksa.si/?q=X%20Ips%2061/2021&database[SOVS]=SOVS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111453436 in poveste ali sta se davčna zavezanca res želela izogniti plačilu davka. Zanimivo bi bilo vedeti, kakšna bi bila odločitev Fursa, če bi davčna zavezanca bila lastnika deleža v družbi manj kot pet let, saj bi v tem primeru šlo za identično stopnjo obdavčitve kapitalskega dobička in prekritega izplačila dobička. Ali bi Furs tudi v tem primeril trdil, da gre za prikrito izplačilo dobička?

Torej, lahko bi zaključili, da je Furs oziroma finančnega inšpektorja pri želji po obdavčitvi obeh davčnih zavezancev, lahko vodila tudi želja po višji obdavčitvi obeh davčnih zavezancev, njiju pa prav gotovo ni vodila želja po nižji obdavčitvi, saj sta ona dva le vložila napoved v skladu z zakonom in v skladu z navodili Fursa https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=vrednostni_papirji_drugi_delezi_investicijski_kuponi Davek si nista odmerila ona dva sama, temveč jima je, na podlagi njune napovedi, davek odmeril Furs. Napoved sta morala vložiti in nista ona dva zahtevala obdavčitev v znesku 250.000,00 EUR vsakemu, temveč je to storil davčni organ. Ona dva pri odmeri tega davka, to je dohodnine nista imela nobene vloge, razne da sta pravočasno vložila napoved, katero sta morala vložiti in jima je davčni organ odmeril davek, brez njune aktivnosti.

Navedeno pomeni, da je zapis generalnega direktorja Fursa Petra Gruma, da sta davčna zavezanca namenoma napovedala napačni davek, neresničen. Pri prodaji deleža davčna zavezanca nista mogla vložiti nobene druge napovedi kot napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov. Torej, lahko bi rekli, da generalni direktor Fursa, ali ne pozna davčnih predpisov in ne ve, katera napoved se vlaga ob prodaji deleža podjetja, ali pa se spreneveda. Mogoče bi moral finančni minister razmisliti ali je sedanji generalni direktor Fursa pravilna izbira. Dejstvo je:

  • da sta davčna zavezanca delež v družbi pridobila leta 2005,
  • da sta davčna zavezanca leta 2011 prodala deleža v družbi,
  • da je bila sprememba lastnika deleža v družbi vpisana v sodni register, kar pomeni, da je prodaja veljavna,
  • de je bila kupnina za deleža plačana (nakazila, poboti, ….),
  • da sta oba davčna zavezanca v skladu z veljavno zakonodajo in navodili Fursa leta 2012 vložila napoved za odmero davka na ustvarjeni kapitalski dobiček,
  • da sta bila oba davčna zavezanca lastnika deleža med 5 in 10 let in da je v tem primeru stopnja davka znašala 15 %,
  • da to stopnjo davka nista izbrala davčna zavezanca, temveč je to stopnjo davka izbral oziroma uporabil Furs ob izvedbi postopka odmere davka od kapitalskega dobička, ko je leta 2012 izdal odločbo, saj sta ona dva samo vložila napoved in če napovedne bi bila pravilna bi davčni organ to moral ugotoviti, pa ni, saj je bila pravilna,
  • da sta davčna zavezanca plačal odmerjeni davek in
  • da je Furs prišel v naknadni nadzor šele čez štiri leta, ko je kupnino za deleža spremenil v prikrito izplačilo dobička, čeprav ni šlo za prikrito izplačilo dobička, več si lahko preberete v sodbi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, številka X Ips 61/2021 https://www.sodnapraksa.si/?q=X%20Ips%2061/2021&database[SOVS]=SOVS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111453436, ki je uporabna tudi v tem primeru.

Mnogi se boste ali pa se sprašujete kako si upam to zapisati. Moj odgovor je, da Furs ne sme izdajati nezakonitih odločb. Če pa jih že izdaja, bi v primeru, ko davčni zavezanci uspejo v pritožbenih postopkih, Furs moral davčnemu zavezancu poleg plačila zamudnih obresti in stroškov postopka, plačati tudi ustrezno odškodnino. Inšpektor, ki pa je izdal nezakonito odločbo bi moral sam kriti, iz svojih sredstev, znesek zamudnih obresti, katere je prejel davčni zavezanec zaradi nezakonite odločbe. To bi bilo normalno.

V zaključku svojega zapisa generalni direktor Fursa, Peter Grum, zapiše:

»Za konec poudarjamo, da smo na finančni upravi ves čas in bomo tudi vnaprej na strani navadnega državljana in da bomo z vsemi sredstvi preganjali »lumpe«, ki s svojim početjem povzročajo škodo vsem nam – to dokazuje tudi ta primer.«

Moje mnenje je, da si generalni direktor tako velikega in tako pomembnega državnega organa ne more in ne sme privoščiti takšen zapis, s katerim se postavlja nad vse, saj on odloča kdo je »navadni državljan« in kdo »lump«. Ob tem pa ne poda definicije »navadnega državljana« in »lumpa«.

Po tem takem bo »lump« vsak, katerega bo kot takšnega določil Peter Grum, pa četudi ta »lump« ali njegova podjetja letno plačajo v proračun Republike Slovenije več milijonov evrov, Furs pa se v enem od postopkov zoper tega »lumpa« odloči, da ne gre za prodajo deleža, čeprav sodni register to šteje za prodajo deleža, temveč za izplačilo dividend in isti znesek obdavči dvakrat. To je nesporno, saj sta bili odločbi, kateri je izdal Furs, ne davčna zavezanca, za odmero 500.000,00 EUR dohodnine od kapitalskega dobička dokončni in pravnomočni, kljub temu pa je Furs izdal še eno odločbo v skupnem znesku 640.000,00 EUR.

Zakaj Furs oziroma Peter Grum ni navedel koliko dohodnine sta v letih 2011 do 2017 plačala ta dva davčna zavezanca in koliko davkov in prispevkov so v letih 2011 do 2017 plačala njuna podjetja. Po mojih podatkih več milijonov evrov. Torej, če je »lump« nekdo, ki plača več milijonov evrov davkov in prispevkov, koliko davkov in prispevkov potem po definiciji Petra Gruma plača »navaden državljan«.

Na koncu bi še poudaril, da o teh zadevah vem veliko, verjetno več kot generalni direktor Fursa, saj zelo dobro poznam obe strani, to je stran finančne uprave in stran davčnih zavezancev. Poleg tega pa sem bil, zaradi mojega odkritega nasprotovanja nezakonitem postopanju Fursa, v letih 2012, 2013, tudi sam deležen nezakonitega davčnega pregleda, poskusa uvedbe osebnega davčnega pregleda in vložitve krive kazenske ovadbe, katero je zoper mene vložil Furs (takrat Durs). Zaradi krive kazenske ovadbe mi je na nek način bilo oteženo normalno poslovanje in življenje, saj vsaka vložena kazenska ovadba, zoper kogar koli, pomeni veliko oviro življenju. Kljub temu sem se boril in na koncu uspel dokazati, da nisem postopal nepravilno. Res pa je, da je šlo skoraj deset let življenja.

V naslednjem blogu, ki bo objavljen predvidoma jutri, bom objavil primer, katerega sem napovedal, da ga bom objavil v reviji Denar, v katerem je Furs izdal nezakonito odločbo in davčnemu zavezancu nezakonito odmeril davek, čeprav je bilo iz dokumentacije razvidno, da je vse v redu.

Mag. Ivan Simič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S klikom na "Sprejmi" se strinjate s shranjevanjem piškotkov na vaši napravi za izboljšanje navigacije po spletnem mestu, analizo uporabe spletnega mesta in pomoč pri naših trženjskih prizadevanjih.